SCORERS | DISC | FAIRPLAY
  YC/RC
1S. Begic0/1
 S. Begic0/1
3S. Slepov1/0
 N. Iosifov1/0
 D. Makarov1/0
 S. Magkeev1/0
 N. Umiarov1/0
 D. Rybchinsky1/0
 D. Stepanov1/0
 I. Gaponov1/0
 B. Zainutdinov1/0
 A. Egorychev1/0
 F. Uremovic1/0
 I. Ignatyev1/0
 A. Kral1/0
 D. Hadzikadunic1/0
 M. Kostyukov1/0
 S. Terekhov1/0
 A. Maksimenko1/0
 G. Tetrashvili1/0
 D. Zhivoglyadov1/0
 J. Larsson1/0
 I. Bezdenezhnykh1/0
 M. Philipp1/0
 E. Nabiullin 1/0
 D. Barinov1/0
 A. Sobolev1/0
 V. Karavev1/0
 K. Olsson1/0
 T. Margasov1/0
 V. Haroyan1/0
 S. Parshivlyuk1/0
 M. Aratore1/0
 S. Petrov1/0
 B. Jokic1/0
 I. Popov1/0
 S. Slepov1/0
 N. Iosifov1/0
 D. Makarov1/0
 S. Magkeev1/0
 N. Umiarov1/0
 D. Rybchinsky1/0
 D. Stepanov1/0
 I. Gaponov1/0
 B. Zainutdinov1/0
 A. Egorychev1/0
 F. Uremovic1/0
 I. Ignatyev1/0
 A. Kral1/0
 D. Hadzikadunic1/0
 M. Kostyukov1/0
 S. Terekhov1/0
 A. Maksimenko1/0
 G. Tetrashvili1/0
 D. Zhivoglyadov1/0
 J. Larsson1/0
 I. Bezdenezhnykh1/0
 M. Philipp1/0
 E. Nabiullin 1/0
 D. Barinov1/0
 A. Sobolev1/0
 V. Karavev1/0
 K. Olsson1/0
 T. Margasov1/0
 V. Haroyan1/0
 S. Parshivlyuk1/0
 M. Aratore1/0
 S. Petrov1/0
 B. Jokic1/0
 I. Popov1/0
MORE
Russian Premier Home
Russian Premier Scores
Russian Premier News
Russian Premier Tables
Russian Premier Teams
Back to Top
ESPNFC Home
ESPN Mobile Web Home
En EspaƱol
Change Timezone
Help & Feedback
Terms of Use