Ovidi Caruro

Amazulu
Ovidi Caruro
Perfil | Historia | Diarios
2017/18 Estadísticas
 PIGGCTATR
Amistosos Internacionales12000
Total12000

2011/12 Estadísticas
 PIGGCTATR
Ligue 2 de Francia146030
Total146030

2010/11 Estadísticas
 PIGGCTATR
Ligue 2 de Francia143050
Amistosos Internacionales10000
Total153150

2009/10 Estadísticas
 PIGGCTATR
Ligue 1 de Francia91110
Más

Anuncio

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »