#5 Eduardo Escobar

Minnesota Twins2016 Record: 49-84
BAHRRBI
.265533

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »