#5 Eduardo Escobar

Minnesota Twins2016 Record: 56-101
BAHRRBI
.240637

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »