#5 Eduardo Escobar

Minnesota Twins2016 Record: 59-103
BAHRRBI
.236637

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »